Chuyên đề tiện ích kế toán

  HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN CHỈ TRONG MỘT NỐT NHẠC

  HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN CHỈ TRONG MỘT NỐT NHẠC

  Bảng cân đối tài khoản, là một bảng nằm trong bộ Báo cáo tài chính. Thời điểm này, đang là thời điểm kế toán nhà mình gấp rút để hoàn thành Báo cáo tài chính. Nếu các bạn đọc quyết định 48/2006/QĐ-BTC, và cả khi thông tư 200/2014/TT-BTC ra đời, thì các bạn đều nhận thấy rằng, trong quyết định và thông tư, thì bảng cân đối tài khoản không nằm trong bộ Báo cáo tài chính, nhưng các cơ quan thuế luôn … Đọc Thêm

  CHIA SẺ FILE EXCEL ĐẨY DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM HỖ TRỢ QTT TNCN 3.3.0

  CHIA SẺ FILE EXCEL ĐẨY DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM HỖ TRỢ QTT TNCN 3.3.0

  - Khoản 5 điều 6 thông tư 95/2016/TT-BTC quy định: “ 5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm. ==>Theo đó, bạn phải đăng ký MST TNCN cho người lao động chậm nhất … Đọc Thêm

  CHIA SẺ PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL-CÔNG CỤ ĐỘC NHẤT CHỈ CÓ TẠI ĐAM MÊ KẾ TOÁN

  CHIA SẺ PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL-CÔNG CỤ ĐỘC NHẤT CHỈ CÓ TẠI ĐAM MÊ KẾ TOÁN

  - Nếu như trước đây, kế toán phải xử lý số liệu, lên sổ sách, báo cáo hoàn toàn bằng tay, thì ngày nay, với sự hỗ trợ của Máy vi tính, công việc của kế toán đã đơn giản đi rất nhiều. - Kế toán có thể lên sổ sách, báo cáo trên Phần mềm kế toán Excel, hoặc phần mềm kế toán máy. Và khi các bạn mới tiếp xúc với nghề, tôi khuyên các bạn nên làm kế toán trên Excel - Tại sao bạn lại phải làm kế … Đọc Thêm

  25 tiện ích Excel dành cho dân Kế toán

  25 tiện ích Excel dành cho dân Kế toán

  Excel luôn là công cụ đắc lực cho các anh/chị kế toán. Bên cạnh phần mềm kế toán, sử dụng Excel linh hoạt để tạo ra các báo cáo động, linh hoạt phục vụ cho mục đích quản trị. Bài viết này tập hợp 25 tiện ích Excel kế toán để các bạn tham khảo. 1. Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn 2. Bảng phân bổ chi phí dài hạn 3. Bảng theo dõi 142/242 4. Bảng theo dõi khấu hao tài sản cố … Đọc Thêm