Khóa học lên BCTC trực tiếp trên chứng từ công ty bạn

    KHÓA HỌC LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP TRÊN CHỨNG TỪ CÔNG TY BẠN

    KHÓA HỌC LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP TRÊN CHỨNG TỪ CÔNG TY BẠN

    Bạn thân mến! Bạn đang làm kế toán cho Doanh nghiệp, và vào thời điểm cuối năm, bạn phải làm Báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp của bạn. Với vạn vật, mùa thu là mùa rụng lá, còn với Kế toán, mùa báo cáo là mùa rụng tóc, bởi lẽ: - Bạn chưa làm Báo cáo tài chính lần nào, bạn chưa hình dung được quy trình làm Báo cáo như thế nào?. - Bạn lên được Báo cáo tài chính, nhưng không biết là Báo cáo … Đọc Thêm