Mẫu biểu kế toán - Thuế

    TẤT TẦN TẬT QUY TRÌNH LƯƠNG, THƯỞNG, QUẢN LÝ NHÂN SỰ

    TẤT TẦN TẬT QUY TRÌNH LƯƠNG, THƯỞNG, QUẢN LÝ NHÂN SỰ

    Là một nhân viên Nhân sự, ĐAM MÊ KẾ TOÁN tin chắc rằng, bộ tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình soạn thảo hồ sơ về lương, thưởng, quản lý nhân sự tại công ty bạn. Bộ tài liệu gồm có các quy trình sau: 1. Quy trình tuyển dụng 2. Quy trình thực tập, làm việc bán thời gian 3. Quy trình thử việc 4. Quy trình đào tạo 5. Quy trình nghỉ phép 6. Quy trình nghỉ việc 7. Quy … Đọc Thêm