Phần mềm kế toán

  HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN CHỈ TRONG MỘT NỐT NHẠC

  HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN CHỈ TRONG MỘT NỐT NHẠC

  Bảng cân đối tài khoản, là một bảng nằm trong bộ Báo cáo tài chính. Thời điểm này, đang là thời điểm kế toán nhà mình gấp rút để hoàn thành Báo cáo tài chính. Nếu các bạn đọc quyết định 48/2006/QĐ-BTC, và cả khi thông tư 200/2014/TT-BTC ra đời, thì các bạn đều nhận thấy rằng, trong quyết định và thông tư, thì bảng cân đối tài khoản không nằm trong bộ Báo cáo tài chính, nhưng các cơ quan thuế luôn … Đọc Thêm

  CHIA SẺ PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL-CÔNG CỤ ĐỘC NHẤT CHỈ CÓ TẠI ĐAM MÊ KẾ TOÁN

  CHIA SẺ PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL-CÔNG CỤ ĐỘC NHẤT CHỈ CÓ TẠI ĐAM MÊ KẾ TOÁN

  - Nếu như trước đây, kế toán phải xử lý số liệu, lên sổ sách, báo cáo hoàn toàn bằng tay, thì ngày nay, với sự hỗ trợ của Máy vi tính, công việc của kế toán đã đơn giản đi rất nhiều. - Kế toán có thể lên sổ sách, báo cáo trên Phần mềm kế toán Excel, hoặc phần mềm kế toán máy. Và khi các bạn mới tiếp xúc với nghề, tôi khuyên các bạn nên làm kế toán trên Excel - Tại sao bạn lại phải làm kế … Đọc Thêm

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL – CÔNG CỤ ĐỘC NHẤT TẠI ĐAM MÊ KẾ TOÁN

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL – CÔNG CỤ ĐỘC NHẤT TẠI ĐAM MÊ KẾ TOÁN

  I. Giới thiệu chung - Nếu như trước đây, kế toán phải xử lý số liệu, lên sổ sách, báo cáo hoàn toàn bằng tay, thì ngày nay, với sự hỗ trợ của Máy vi tính, công việc của kế toán đã đơn giản đi rất nhiều. - Kế toán có thể lên sổ sách, báo cáo trên Phần mềm kế toán Excel, hoặc phần mềm kế toán máy. Và trong khóa học TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT: HỌC NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ HỌC tại ĐAM MÊ KẾ TOÁN, các bạn sẽ … Đọc Thêm