Thư viện ảnh

    HÌNH ẢNH HỘI THẢO: “CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ”

    HÌNH ẢNH HỘI THẢO: “CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ”

    8h00 ngày 18/12/2016, ĐAM MÊ KẾ TOÁN tổ chức hội thảo: "CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ". Hội thảo đã thành công tốt đẹp bởi được sự đón nhận nhiệt tình của tất cả các bạn. 8h15, hội thảo đã không còn một chỗ trống, Ban tổ chức chương trình đã phải huy động thêm rất nhiều ghế tại các phòng bên cạnh để tăng cường cho các bạn tham gia hội thảo Trong buổi hội thảo, anh Nguyễn Biên Cương … Đọc Thêm