Tin Hội tư vấn thuế Việt Nam

  BẢN TIN THUẾ SỐ 01 THÁNG 02 NĂM 2017

  BẢN TIN THUẾ SỐ 01 THÁNG 02 NĂM 2017

  Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 01, Tháng Hai năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:  THÔNG BÁO Thông báo 686/TB-TCT ngày 07/02/2017 của Tổng cục Thuế. Theo đó, tạm dừng các ứng dụng nêu dưới đây kể từ 19h00 Thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 Thứ hai ngày 13/02/2017 để phục vụ nâng cấp hệ thống: - … Đọc Thêm

  BẢN TIN THUẾ SỐ 2 THÁNG 2 NĂM 2017

  BẢN TIN THUẾ SỐ 2 THÁNG 2 NĂM 2017

  Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 02, Tháng Hai năm 2017. Trong đó tiêu biểu có: CÔNG VĂN 1. Công văn 384/TCT-TNCN ngày 08/02/2017 về Chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải … Đọc Thêm

  BẢN TIN THUẾ SỐ 2 THÁNG 01 NĂM 2017

  BẢN TIN THUẾ SỐ 2 THÁNG 01 NĂM 2017

  Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 02, tháng 01 năm 2017. Trong đó tiêu biểu có: 1. Công văn 80/TCT-KTNB ngày 09/01/2017 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế Tổng cục Thuế ban hành Công văn 80/TCT-KTNB về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn … Đọc Thêm

  Bản tin thuế số 04 tháng 12 năm 2016

  Bản tin thuế số 04 tháng 12 năm 2016

  Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 04, tháng 12 năm 2016. Trong đó tiêu biểu có: I. Công văn  1. Công văn số 5789/TCT-CS ngày 14/12/2016 về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp, miễn, giảm tiền thuê đất đối với hợp tác xã nông nghiệp Đối với trường hợp Hợp tác xã nông nghiệp được Nhà nước cho … Đọc Thêm

  Bản tin thuế số 03 tháng 12 năm 2016

  Bản tin thuế số 03 tháng 12 năm 2016

  Tổng hợp văn bản mới số 03, tháng 12 năm 2016. Trong đó tiêu biểu có: I. Công văn 1. Công văn 5681/TCT-DNL ngày 08/12/2016 về việc xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý Không thu vào ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức Đảng thành lập và quản lý. Việc phân phối … Đọc Thêm

  Bản tin thuế số 02 tháng 12 năm 2016

  Bản tin thuế số 02 tháng 12 năm 2016

  Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 02, tháng 12 năm 2016. Trong đó tiêu biểu có:  I. Công văn 1. Công văn 5566/TCT-KK ngày 01/12/2016 về việc vướng mắc tiền chậm nộp hàng xuất khẩu bị trả lại và hoàn thuế diện âm 12 tháng. + Đối với giai đoạn 1 của dự án đã đi vào hoạt động và có doanh thu thì: … Đọc Thêm

  BẢN TIN THUẾ SỐ 1 THÁNG 12/2016

  BẢN TIN THUẾ SỐ 1 THÁNG 12/2016

    Tổng hợp văn bản mới số 1, tháng 12 năm 2016, trong đó tiêu biểu có: 1. Công văn số 5435/TCT-CS ngày 25/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn - Trường hợp người nộp thuế gửi thông báo phát hành hóa đơn lần 2 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trên thông báo phát hành hóa đơn lần 2 ghi sai thông tin về mẫu số hóa đơn đã đăng ký tại thông báo phát hành hóa đơn lần đầu … Đọc Thêm